Pagina:Zibaldone di pensieri I.djvu/88

62 [POLIZZINE A PARTE RICHIAMATE NELL'INDICE]

Frequentativi, diminutivi ec. italiani 1116,1. 1240,1. 2280,1. 2935,2. 2986,1. 3064,2. 3182,1. 3514,2. 3764,4. 3906,1. 3907,4. 3955,2. 3968,3. 3984,4.5. 3996,5.6. 4000,3. 4002,3. 4003,2. 4005,2. 4008,4.6. 4009,4. 4013,3.5. 4014,4.7. 4019,1. 4021,4. 4022,7. 4029,4. 4030,8. 4036,8. 4040,5. 4041,2.3.4.5. 4046,8. 4050,8. 4051,1. 4052,1,5. 4053,5. 4072,1. 4089,3. 4090,3. 4105,1. 4114,5.9. 4117,6. 4123,3.5. 4148,2.7.10. 4149,1. 4150,3.7.11.13. 4151,1.4.5.6.8. 10. 4154,4.5. 4158,4.7. 4162,9.12. 4163,2.3. 4165,10.11. 4166,1.10.15. 4167,6.8.10. 4168,1. 4170,2.3.9. 4172,1.2. 7,11. 4173,1. 4182,3.8. 4188,4.5.11.12. 4196,1. 4201,2.4.6. 4237,6.8. 4239,4. 4241,1.2. 4246,9.11.14. 4257,4. 4259,2. 4263,1. 4280,2. 4283,5. 4287,2. 4287,5.


Frequentativi o diminutivi ec. francesi. 1456,1. 3182,1. 3477,3. 3514,2. 3907,4. 3955,2. 3980,1. 3984,4.5. 3993,5. 3996,5.6. 4005,2. 4014,4.7. 4008,6. 4019,1. 4021,4. 4030,1.8. 4034,4. 4037,3. 4041,2.3.5. 4046,8. 4050,8. 4051,1. 4053,5. 4072,1. 4089,3. 4108,1. 4113,5. 4117,4. 4145,3. 4146,1.5. 4148,2.4.9.12. 4165,11. 4172,5. 4173,1. 4182,3. 4188,4. 4191,2. 4237,6. 4257,4.8. 4272,3. 4273,3. 4276,1. 4282,7. 4287,5. 4293,3.


Greci. Loro lingua, carattere ec. ec. 735,1. 838,1. 863,1. 915,1. 926,1. 956,1.

981,1. 988,1. 999,2. 1001,1. 1015,1. 1023,2. 1024,1.2. 1029,1. 1030-1. 1038,1. 1039,2. 1046,2. 1067,2. 1086,2. 1093,1. 1134,1. 1295,1. 1350,1. 1363,1. 1366,1. 1403,1. 1494,1. 1513,1. 1518,1. 1608,2. 1715,2. 1848,1. 1862,1. 1898. seg. 1926,1. 1962,1. 2014. 2025,1. 2057,1. 2083. 2085. 2085,2. 2091. 2093,1. 2094. 2103,1. 2112,1. 2122. 2126,1. 2127,1. 3130,2. 2135,1. 2150,1. 2166,1. 2172,1. 2173,3. 2176,2. 2180,1.2. 2181,1. 2239,2. 2266. 2284,2. 2288,1. 2312,3. 2131,1. 2370,1. 2398-9. 2402,1. 2408,1. 2420,1. 2448-50. 2451,3. 2455,2. 2475,1. 2486,1. 2513,1. 2572,1. 2578,1. 2589,1. 2594,1. 2595,1. 2609,1. 2619,1. 2622,1. 2630,2. 2633,1. 2635,1. 2655,2.3. 2694,1. 2705,1. 2715,2. 2716-7. 2717,1. 2728-9. 2731,2. 2735,1. 2756. 2771,2. 2779,2. 2793,2. 2829,1. 2846,1. 2849,1. 2852,1. 2866,1. 3009,1. 3021,1. 3041,1. 3192,1. 3216. 3224,1. 3235,2. 3251-3. 3371-2. 3626. segg. 3638,3. 3749,2. 3946,2. 3964,3. 3973. 3988,1. 3991,2. 4001,2. 4026,7. 4050,8. 4052,1. 4088,5. 4202,5. 4173,8. 4202,1. 4203,1. 4211,7. 4214,3. 4223,1. 4237,3. 4251. 4263,2. 4284,2. 4291,2.


Latina (lingua). Osservazioni grammaticali, archeologiche ec. 1104,1. 1504,1. 1970,3. 1972,1. 2138,2. 2195,2. 2221,2. 2236,1. 2257,1. 1970,3. 2266. 2277,3. 2297,1. 2306,1. 2316,1. 2329,1. 2339,1. 2369,1. 2442,2. 2475,1. 2572,1. 2588,2. 2649,1. 2656,1. 2657,1. 2656. marg. 2658,1. 2659,1. 2757,2. 2771,2.