Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura/4203

Pagina 4203

../4202 ../4204 IncludiIntestazione 18 settembre 2019 100% Saggi

4202 4204

[p. 134 modifica]


*   Ebbero i greci, come i moderni, anche delle voluminose storie teatrali e drammatiche (come ne ebbero delle filosofiche, geometriche, pittoriche, statuarie, e d’ogni genere di discipline). Fozio nella Biblioth., cod. 161, dando conto dei dodici libri di Ecloghe o Estratti di Sopatro sofista, dice che il quarto suo libro contiene degli estratti, fra gli altri, ἐκ τοῦ ὀγδόου λόγου τῆς τοῦ Ῥούφου δραματικῆς ἱστορίας,οἷς παράδοξά τε καὶ ἀπίθανα ἐστίν εὑρεῖν, καὶ τραγωδῶν καὶ κωμωδῶν πράξεις τε καὶ λόγους καὶ ἐπιτηδεύματα, καὶ τοιαῦθ’ ἔτερα. E che il quinto libro σύγκειτᾳ αὐτ ἒκ τε τῆς Ῥούφου μουσικῆς ἱστορίας πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τρίτου βιβλίου. ἐν ᾧ τραγικῶν τε καὶ κωμικῶν ποικίλην ἰστορίαν εὑρήσεις (Tragicor. ac Comicor. Schott.) οὐ μὴν δὲ ἀλλἀ καὶ διθυραμβοποιῶν τε καὶ αὐλητῶν καὶ κιθαρωδῶν· ἐπιθαλαμίων τε ᾠδῶν καὶ ὑμεναίων καὶ ὑπορχημάτων ἀφήγησιν, (epithalamiorumq. carminum et hymenaeorum atq. cantilenarum in chorea enumerationem. Schottus), περί τε ὀρχηστῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς θάτροις ἀγωνιζομένον· ὃθέν τε καὶ ὅπως οἱ τούτων ἐπὶ μέγα κλέος παρ’ αὐτοῖς ἀναδραμόντεςγεγόνασιν, εἴ τε ἄῥῥενες εἴ τε καὶ τὴν θήλειαν φύσιν διεκληρώσαντο· τίνες τε τίνον ἐπιτηδευμάτων ἀρχὴ διεγνώσθησαν (quinam etiam singulorum auctores ac principes studiorum exstiterint. Schott)., καὶ τούτων δὲ τίνες τυράννον ἢ βασιλέων ἐρασταὶ καὶ φίλοι γεγόνασιν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τίνες τε οἱ ἀγῶνες, καὶ ὅθεν, ἐν [p. 135 modifica]οἷς ἔκαστος τὰ τῆς τέχνης ἐπεδείκνυτο. καὶ περὶ ἑορτῶν δὲ ὅσᾳ πάνδημοι τοῖς Ἀθηναίοις. ταῦτα δὴ πάντα καὶ εἴ τι ὅμοιον, ὁ πέμπτος (τοῦ Σωπάτρου) ἀναγινώσκοντί σοι παραστήσει λόγος. Ὁ δὲ ἔκτος αὐτ συνελέγη λόγος ἒκ τε τῆς αὐτῆς Ῥούφου μουσικῆς (ἱστορίας) βίβλου πέμπτης καὶ τετάρτης. αὐλητῶν δὴ καὶ αὐλημάτων ἀφήγησιν ἒχει, ἄνδρες τε ὄσα ηὔλησαν καὶ δὴ καὶ γυναῖκες. καὶ Ὅμηρος δὲ αὐτ καὶ Ἡσίοδος καὶ Ἀντίμαχος οἱ ποιηταὶ τῆς διηγήσεως μέρος (huius narrationis partem