Ils peschs aint in l'aua san saimper noudar

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Ils peschs aint in l'aua san saimper noudar Intestazione 31 marzo 2021 75% Da definire

Quels giats, chi maglian tantas mürs Üna cuorta chanzunetta
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 230 modifica]

146.

Chianzun mundana.

(Annalas VI, Derin, p. 56 — 7.)

Ils peschs aint in l’aua san saimper noudar,
Üna fausa femna sa saimper cridar,
Chi talas larmas tschert vain a crair
Vain ingianà cun grond displaschair.

5 Ils taglalainas quels fan astellas
Mo quellas nardats nu sun fich bellas,
Chi chi po schivir l’ocasiun
E non schivescha quel es ün minchun.

Eu n’ha tgnü letta da duas schiabels
10 Vess podü tcherner ün da quels,
Avant ch’eu m’haia resolvü
Cul chül per terra sun sezü.

Scha üna signura havess fallâ
Et in trais mais ün mat chattà
15 A quella gnissa cumpati
Ad üna povretta dat chasti.

Sun stat ün di in ün tschert lö
Qua am es gnü ün simel jö
Zapeivan l’aua a las gialinas
20 Cribleivan il gran a las pulschinas!

[p. 231 modifica]


Chi voul purtar plü aua nel flüm
Nu vain lodà per quai d’ingün
Et eir scha ’l pover duna al rich
Non vain stimà per quai zond brich.

25 Chi fabrichar vol sper ’na via
Schi a chi passa spera via,
Sto laschar dir seis sentimaint
Cun bain tschel sia ignoraint.

Ad ün ustèr chi la vol far
30 Il seis intent vain a fallar,
Per ingionar üna vegla vuolp
Stost savair far divers gronds cuolps.

Ufants chi vöglan imprender bler
Ston blêr patir e stübgiar blêr,
35 Cha ducturà nun es ningün
Sainza fadia, cuosts e starschin.

Scha invüdà hast in tia chà
Non ’vair bun cour e rialtà,
Opür scha quel nun voul aintrar
40 Schi la veistmainta nun scharpar.

Scha ün secret hast in teis cour
Plü co cun ün nun stoust dir our,
Sch’ tü disch a duas schi san eir trais
Intant il fat vain a palais.

45 Dal luf sül feld non desch ’t fidar
Neir del jüdeu cun seis jürar
Main la conschienza dad ün preir
Perche tuots trais ’t ingianan eir.

N’ha invidar ün a jantar
50 Sun stat stupi da seis tratar
Scha seis butatsch havess suostgnü
Las maisas vess’el travondü.

Cur han las mürs lur carnaval?
Cur cha ’l giat dorma o ch’el ha mal,
55 La servitüd lur spass eir fa
Cur cha ’l patrun es or da chà.