Canti carnascialeschi (Machiavelli)

Niccolò Machiavelli

XVI secolo Indice:Opere di Niccolò Machiavelli VI.djvu Raccolte di poesie letteratura Canti carnascialeschi Intestazione 31 luglio 2013 75% Raccolte di poesie


[p. 445 modifica]

CANTI CARNASCIALESCHI

Indice