Adiou meis amur, adiou meis char cor

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Adiou meis amur, adiou meis char cor Intestazione 30 marzo 2021 75% Da definire

Dileta mia sta a Diou Chara perché tant suspürast
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 143 modifica]

103.

(Annalas VI, Derin, p. 47.)

Adiou meis amur, adiou meis char cor,
Adiou meis amur, adiou meis tesor.

Eu sto bandunar a tai meis char cor
E quai sto dvantar ant cha ’l mais glivra or.

5 Am vain mal nel cor cur ch’eu am impais
E per dir tras or eu sun tuot surprais.

Per tai mia dileta invidas eu vegn
Meis unic badent e meis unic sustegn.

Teis nöbel tratar eu n’ha nel imaint
10 Ach tü meis cor char tiram or dal turmaint.

Et lura lascham ir ch’eu possa tuornar
Pro mia cumpagnia ch’eu possa tuornar.

Scha Diou voul ch’eu tuorna ch’eu tuorn inavò
Schi vegn eu d’inviern per star quia sur stad.

15 E lura cun tai eu vögl bain passar
Meis temp inandret sainza minchunar.