Dileta mia sta a Diou

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Dileta mia sta a Diou Intestazione 30 marzo 2021 75% Da definire

Sü e taschans baiver Adiou meis amur, adiou meis char cor
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 142 modifica]

102.

(Annalas VI, Derin, p. 45/6.)

Dileta mia sta a Diou
Eu vegn uossa davent
O dür momaint, separaziun
D’ün cor real benign e bun
5 O painas o turmaint!

Dileta mia, cor sincer,
Eu tir davent da tai
Per pudair tant plü bod tuornar
Nel lö ch’eu am per abitar
10 O rösa d’odur bun.

T’impaissa pür mia chara amur
Cha eu nu sun sco quels
Chi van per tot il mond intuorn
Cherchond danêrs per lur guadogn
15 Ch’ais spüra vanitad.

Il pegn ch’eu dun a tai quia es
Meis cor in teis imaint
Però conserval sainza frod
E dam il teis plain d’amur chod
20 Alura sun cuntaint.

Giavüsch a tai d’ün cor sincer
Sandad e grond dalet
E cur qualcha contraritad
In tias vias gniss büttà
25 Schi ’l segner alva via.

Adiou, per tai sun pisserus
Tü stanza da meis cor,
Schabain nus eschens lönch davent
Sch’ils cors sun saimper eir preschaints
30 T’alegra pür cun mai.

Tü fast a mai eir suspürar
Per tai o char amur,
Nun post nell’tü am salüdar
Cun teis bun pled dad ün bun cor
35 O schi che post tü far?

[p. 143 modifica]


Che jüda plü intardamaint
Il temp cloma per mai,
As rend’usché teis cor cuntaint
Per chi gnara surlevgiamaint
40 O chara dam il man. —