Matauns da marider

romancio

1908 Indice:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, IX.djvu Matauns da marider Intestazione 30 marzo 2021 75% Da definire

Less ir a plaz, less ir a plaz Vussas mattas s' almantais
Questo testo fa parte della raccolta Rätoromanische chrestomathie

Scarica in formato ePub Volkslieder   di Autori vari (1908)

[p. 2 modifica]

2.

a.

Una otra per lass juvnas in la nota, quela chi ais da marider.

(Nach Ms. Pont.)

[f. 11a] Matauns da marider,
Lasains ün po chianter,
Da cour ans algrain
Ls mats schia bain nuss vains.

5 E nun stovan brichia esser,
üngiün as lascha inchareser,
suletas schia stains aquuo,
Schia nun vüglian gnir, si chi lasan.

Ei pasan quels, vus bels,
10 Chia nu ls stovan vair be elss,
C[hia] staun sul minchioner,
Craian da ns snaranter.

[f. 11b] Ma vuss esses bains buns,
O vus, noas bels marus,
15 zuond bain nus as consanzans,
chia vu esches be scho infaunts.

Wais leta d’ gnir u ster,
cun nus da tramaglier,
Ma nun vulai(n)s brich chrar,
20 nus stovains be savar.

Wais leta da ns dumander
et lura stuvains spater
bain ün lung temps aqu(i)o,
Schia nuss volains pigler u na.

[p. 3 modifica]


25 La leta ais lura nossa,
La speta ais lura vos[s]a
ungüna vais vanto
sur nusas in quaist fat.

Schia bain chia nus tuots bun[a]s
30 amand voasas persumas,
qualchiosa ns fidains,
Ma tuot brich nus nun caraian.

Vuss as tgnias eir fich bels,
et cert vus esches quels.
35 Mo scho nu(s)[n] esche[n]s finas,
Eschans al main charinas.

Vuss esses plains d fusdet.
ingian et [in]fideltet
in vuss ais tuot mantuns,
40 o bels, ma fos matuns.

In buchia âvais il meil,
mo in il cour il feil,
voass plets sum lams scolat,
Mo foran aint il cour.

[f. 12a] 45 In nūs sinciritet,
in nu(n)s ais fidiltet,
in nus ais ün cour prus,
v(e)[u]ss esches malitius.

In nus ün cour riel,
50 tuot bain et üngün mel,
mel stabiles scho ils utschels,
Mo saimpel schco ils agnels.

Pertaunt, cunpagnias chieras,
Lasain els ün po fer,
55 stain pür sura da nus,
Cu ns vegnian bod tar nus.

Chieras conpagnias mias,
vivair in alegria,
da nus alegre in il Segner,
60 ungün chi ns posa artgnir.

[p. 4 modifica]


Il Signer ans parchiüra,
ns deta bain vintüra,
quels chia dieu ns vol der,
ingiün non ils po pigler.

b.

(Romanische Studien I, Flugi, p. 328/9.)

Mattans da maridar,
Lascha’ ns ün pa chantar,
Da cour ans allegrain,
Mattauns scha eir non vain.

5 Que non sto bricha esser,
Üngün nu’ s lascha increscher,
Sulettas stain bain quia;
Nu vöglan gnir, schi laschan.

S’impaissan bain quels bels
10 No stobgian vair ad els,
E stan sül minchunar
Crajond da’ ns snarrantar.

Ma vus eschat bain buns,
O vus, nos bels mattuns;
15 Zuond bain no s’ conoschain,
’Sche chöntsch no nus crajain.

Vais letta da gnir o star
Cun nus a tramagliar,
Ma nu leivat brich crair
20 Nus as stöbgian avair.

Vais letta da’ ns dumandar,
Lura stais spattar
Bain ün lung temp aquâ
Scha’ s volain tour o na.

25 La letta ais lura nossa
Il spet ais lura voss,
Üngün ha l’avantach
Far nozzas in quaist fat.

[p. 5 modifica]


Vuo staivat zuond fich bel
30 E tschert vus eschat quel,
Ma scha nun essans finas
Eschan almain charinas.

Malizia e fosdâ
Ingian, infedeltâ
35 In vus ais tuot, matuns,
O bels, ma fos matuns.

In buocha vais il meil,
Ma in il cour il feil;
Voss pleds sun lams sco lat,
40 Ma fraid ais in il fat.

In nus ais fideltâ,
In nus sinceritâ,
In nus ais cour real,
Tuot bain ed üngün mal.

45 In nus ais ün cour prus,
Vus eschat malizius,
Malstabels sco utschels,
Nus saimplas sco agnels.

Pertant, cumpognas charas,
50 Laschain els ün pa star,
Stain par nus be ün pa
Schi vegnan els davo.

Charas cumpognas mias,
Urain in allegria,
55 Da’ s allegrar nel Segner
Üngün nun dess s’astegner.

Il Segner ans parchüra,
E’ ns detta bain vintüra,
Quels scha Diou ans vol dar
60 Üngün nun’ s po pigliar.

Vintüra e tuot bainstar,
Ans osta da contrari;
Tia grazchia, Diou, da’ ns quia
Tia gloria in tschel luvia.