Apri il menu principale
In campiun

../11 ../13 IncludiIntestazione 26 febbraio 2016 50% Da definire

11 13

In campiun.

(Nach Annalas, S. 177, 1911.)

Cun ferma grefla tard e baul
Ha igl orcan cargau il pegn,
Miu pegn d' untgidas leu egl aul,
Che ha el grep in ferm sustegn.
5 Ha quel scurlau, cun el saltau,
E fatg schemer affuns il lenn,
Ed oz stat el, miu pegn alzau,
Pli ferms che mai sin siu terren.
E cul solegl sclaresch' il di,
10 Il matutin, en aur bognaus,
Sche tschenta quel sil brac tschupi
In diadem stupent ornaus.
O, fuss jeu er' schi ferms sco ti,
Ti pegn d' untgidas leu egl aul,
15 Udess a mi er in tschupi
Lu ina gada tard ne baul.