Poesias (Nay)/11

Ad in materialist

../10 ../12 IncludiIntestazione 26 febbraio 2016 50% Da definire

10 12

Ad in materialist.

(Nach Annalas, S. 176, 1911.)

Tgei vul cantar, pign cantadur
Merlotscha dellas caglias?
Tiu cantinem ha pauc valur,
Oz tilan mo las vaglias.
5 Tgei fretgan bein empau canzuns
E tias poesias?
In um d' engrau sto ver maluns,
Honurs e misterlias.
E tiu Romontsch, jeu plaidel clar,
Tgei vul cun tia viarva?
E tiu lungatg, ti pauper narr,
Ha ge ni saun ni gnarva.
Jeu datgel buca sil craschlar
De tala paganeglia;
15 Ei dat mo paucs, che san cantar,
Er denter noss' utschleglia.