Pagina:Danzi - Poesie scelte in dialetto potentino.djvu/28


-24-


Pe la canna Carnevale
     S’ha da perde lu teniere! 1
     Nun’è sempe Sante Daviere, 2
     Sempe nu vento nu mpò mena!

L’appetite è assai murboso!
     Stanne fascenne lu sott’e ncoppa,
     Arreggemm’a purtà ngroppa
     Ca sta rrabbia ha da passà.

Ne sentemme li rrareare
     Ca n’arrivano asciutt’asciutte;
     Come n’osse de presutte
     Chiu spulpare hamma rrestà.

Mpo è lu mmaste, e mpo la sedda,
     Mpo lu buoje, e mpo la vacca,
     La capezza nun se stacca
     Int’Roma quanne se và?

Chi ne tira torce strara,
     Chi va appresse nun se fira,
     Noi fascemme lu tira e stira,
     Che zelòppa 3 hamma piglià!

E restamme tale e quale
     Com’a Angelo Uogghimbonne 4,
     Ma stu giuove d’acchiuppl’asconne 5
     Ncarche maschera ha da duvà,

Tu vuo stenne qui li piere,
     E non sai ca doppe morte
     Si lu codde rresta torte
     Lavative n’amm’avè.

Tu lu sai ca qui si giuova?
     A nglis e nglos inta la fossa, 6
     E la tassa cu la tossa
     La umberia fa attassà? 7

Quest’è dazio, e quedd’è trone,
     Quest’è mobele, quedd’è ferme,
     Lu cuddare fa li verme,
     Noi che giuove hamme da giuvà?