Historias dil munt sogn Gieri/4

Ina historia de Breil

../3 ../5 IncludiIntestazione 29 ottobre 2019 50% Da definire

3 5

Ina historia de Breil.

 
Sur Tavanasa silla spunda dretga
In giuven mat ha giu la queid' anetga
In di ded Uost de bandunar la grunda
705 De ses clavaus per far puspei la runda
En la contrada sco in catschadur
Enstagl sin ses misès luvrar de pur.
El pren la lontscha ruver enferrada,
Ch' ins sa duvrar per fest sin quolm e prada
710 E siu balester grond el pren en bratsch,
Ch' el ha empriu de stender sco mattatsch,
E gits paliats, ch' el ha fatg entschallir.
Armaus aschi' entscheiva el ad ir
Encunter l' aulta tuora de Zignau,