Nr. 37

../36 ../38 IncludiIntestazione 7 gennaio 2017 25% Da definire

36 38
[p. 75 modifica]

Nr. 37.


1. Il pü bel bouv in Zuoz inguan da bacheria
     Ho d’avair ma cumer, Madame Pezzi Luzia;
     Dimen’il fabricant da s-chagnas e poet
     Voul l’oifrir trais mazzets cun tuotta liberted.

2. Fich ristret ais il predscb, ch’ais quel ch’ün nun am lagna,
     Scha nun fiiss lungia, glischa üna scu l’otra s-chagna,
     U per furer il bögl eir dals pü gross salzizs
     Nun fiiss brav ferm agiiz e scharf avuond’il piz.

3. Viva Madame Pezzi, sa glieud da bacheria,
     Las spusas impostüt, Mamsell Lin’e Luzia.
     ’Na bacheria usche s’and chatta bain darer,
     Inua sun duos spusas cusdrinas a zapper.

4. Chi so, scha nummer terz nun füss eir ’na cusdrina,
     Paraint’in l’istess gro, la quêl’ho nom Fleurina!
     O bella rarited, allur’as po bain dir,
     Ch’eir las taglioulas paun tres spusas splendurir.

5. Bellinas tuottas trais, pulittas e galantas,
     In tuotta sort lavuors masseras eir scharmantas,
     Stuessan be avair lur cliers amants dasper,
     Attents a tgnair la böglia ed a vair a manger.

6. Quels chazzers buns salzizs e bunas liangias frais-chas
     In böglia gross’e stiglia, romauntschas e tudais-chas,
     Fattas da quels maumins, sco eir quels buns aroasts,
     Daf auch unser Poet hatt’zu versuchen Lust.