Busto Arsizio - Notizie storico statistiche/Cartolario Bustese/VIII

VIII

../VII ../IX IncludiIntestazione 15 giugno 2014 25% Da definire

Cartolario Bustese - VII Cartolario Bustese - IX
[p. 261 modifica]

VIII


(Pag. 491)


Carlo V accorda ai Bustesi la facultà di tenere mercato ogni venerdì e due publiche fiere ogni anno.

1543, giugno, 21.

Carolus divina favente clemenlia Romanorum Imperator Augustus, ac Germaniae, Hispaniarum, utriusque Sicilia, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, etc. Rex, Àrchidux Austria, Dux Burgundiae, Brabantiae et Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, etc. ad futuram rei memoriam. Recognoscimus, et notum facimus tenore prsesentium universis, quod cum Csesaream Celsiludinem decere existimemus fidelium suorum commodis, et augumenlis pervigili cura intendere, consideremusque in primis sinceram fidem, et dévolionem noslrorum, et lmperii Sacri fidelium dilectorutn Communis, et Hominum Terra, et Burgi Busti Àrsiti Ducalus Medioiani jurisdiclionis hseredum quondam Galeaz Vicecomilis erga, Nos, et Sacrum Romanum Imperium^ nec non fidelem servitutem, quam Nobis., et eidem Imperio hactenus praestiterunl; ad haec quoque ipsius Terrae, et lncolarum graves impensas, damna, et calamitales, quas praeteritis bellorum temporibus perpessi sunt; eapropter eisdem Communitali s et Hominibus praedictae Terrae Busti Arsitii pnaemissorum consideratione, et inluitu, et ad eorum supplices preces ex certa nostra scienlia, animo deliberato, et sano accedente Consilio, ac Imperiali Auclorilate nostra, et alias omni meliori via, causa, et forma dedimus, et concessimus, ac tenore prsesentium damus, et concedimus licentiam, facullalem, et bayliam in ipso Terra Busti publicum Mercatum liberum, et francum singulo die Veneris cujuslibet hebdomadae; nec non singulis annis duas publicas Nundinas, seu Ferias annuas incepturas, primam videlicet in festo S. Lucse in mense octobris, aliara post festa Paschalia Resurreclionis Dominicae per quatuor dies conlinuos ante, [p. 262 modifica] et post immediate sequentes duraturas libere, et absque ullo impedimento instituendi, erigendi, et exercendi cum illis praerogalivis, libertatibus, privilegiis, immunitatibus, et exempltionibus, et franchisiis qtiae de jure communi foro Mercato, seu Nundinis tribuuntur, quaeque Mercatis, seu Nundinis hebdomadalibus, et annuis Ducatus Mediolani (et maxime locorum S. Angeli, Modoetiae, Abbiatisgrassi, et Lonati Pozoldi) specialibus privilegiis, concessa, et indulta, aut consuetudine recepta sunt, quae omnia hic prò expressis, et insertis haberi volumus. Decernentes, ac Imperiali hoc Editto statuentes, quod omnes, et singuli cujuscumque status, gradus, et conditionis existant, dictum Mercatum, et Nundinas adire, istic morari, ac inde recedere, conducere, atque illinc deducere, ac deferre, aut conduci, atque deferri facere merces cujuscumque generis, victualia, biada, et legumina, ac bestias quocumque loco deducere libere absque omni impedimento possint, et vulcani; quique omnes, et singuli, qui huiusmodi Mercatum, et Nundinas invisendi, emendi, aut vendendi causa frequentaverint una cum suis mercibus, bonis, et rebus quibuscumque, qua3, quas atque secum abduxerint, seu delulerint lam veniendo ad ipsura Mercatum, et Feriam, quam illic stando, et inde recedendo sub nostra, ac lmperii sacri proteclione, et salvaguardia sint, leneantur, et esse debeant. salvi, liberi, ac securi a quocumque gravamioe, et oppressione, nec ullo modo possint, aut debeant si ve f ipsi, sive eorum merces, res, et bona capi, deliueri, arrestari, seu modo aliquo impediri ob quameumque culpam, crimen, delicium, vel delieta, exceplis bannilis, et rebellibus noslris, et Imperia, et praeserlim Status Mediolani * nec nou homicidis, et imputatis de falsitate monetarum, bereticis, ac reis lesse Majestatis eomnino eis, qui per ordines superinde editos accedere probibentur, absque tamen praejuditio locorum vicinorum habentium simlia privilegia Mercati, et Feriarum in similibus diebus. Mandantes Gubernatori Nostro presenti, et qui per tempora futurus est, Praesidi, ac Senatui, Praefectis, ac Quaestoribus Reddituura, et quibuscumque aliis Officialibus, Magistralibus, et Iusdicentibus in prasdicto Dominio Mediolani, aliisque Nostris, et Imperli sacri subditis, et fidelibus cujuscumque dignitatis, praeeminentiae, status, gradus, et conditionis existant, ut has Nostràs Concessionis litteras integre observent, et faciant, per quos decet observari, invio [p. 263 modifica]fabiliter, legibus, decretis, statutis, ordinibus, constitutionibus etiam per Nos approbatis, et aliis quibuscunique in contrarium facientibus non attentis, etiamsi talia forent, de quibus in praesentibus mentio specialis facienda esset. Quibus omnibus, et singulis, eorum tenores hic pro expressis habentes pro hac vice derogamus, et derogatum esse volumus harum testimonio litterarum manu Nostra subscriptarum et sigilli Nostri appensione munitarum. Dat. in civitate nostra imperiali Cremonae, die vigesimoprimo mensis iunii anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimotertio, imperii nostri vigesimotertio, et Regnorum Nostrorum vigesimo octavo.

Carolus.

In margine V.t Perc.us Ad mandatum Cesarae, et Cattolica Majestatis proprium:

Subscript. Albernburgenscum solito sigillo.