Autore:Carla Calzà

Carla

Calzà XX secolo scrittrice italiana scrittrice in lingua ladina

Carla Calzà, floruit XX secolo, scrittrice in lingua ladina.

OpereModifica