Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna

ladino

Ujep Antone Vian 1864 Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna Intestazione 28 aprile 2016 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT

Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna

Un' uem bràdlòva alla sepultura dè si fënna, chë fòa stata rìa y dössanousa drè assè, ariĉoulmënter. No bràdlè, diŝ l' us̄iŋ, che vòsta vita no foà pu no, auter che zànca e zèra. L' jè bëŋ vëira, respuend 'l vëidum, ma më vëŋ da bràdlè càŋchè më reccòrde, che 'l di del judize hà ëila inò da reŝuŝitè!