Textauzuge

ladino

Franz Rudiferia Textauzuge Intestazione 31 agosto 2015 25% Da definire

EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT


Textausztige

V. 1-30

Sàng orèssi bang šcri atìra
Mo jàmma ung pü dö tinta tna čuira
L bung ān ö l bung dö
Sai bel augurè in kš dè
Mo por recordànza e memòria
Sai conté na piĉra stòria
O sonè ung te piĉĉe sonètt
Ki ma studiö in sàra d nànc ŝi tlött
Dö plö ottes ìte a Costadedòi
Ài nudrì sö te bong pròi
E ŝpo l ān 1868 èl naŝù ung te piĉ müt
Mo la òta èl piĉe mo indinè dütt
Dö Settamber èl pa naŝü
Impò bel gros e ŝaldi forü
Dö kö ölpa? dö Titta dö Nazio
Spo toŝ süa ùma iá dè ung te piĉ bàccio
Tita šöl compère fos sang aršignè Tita,
Spo šìsseng atìra al lašè battiè
Toš èssi šüs ite da sior Curàt
Al dišò – ci bel piĉĉe, tang bang fat
Atira l’oi sang battiè
Kal sang bang zànza sö insòm l čie .
Bèrba Titta ko joraispa laŝè mat inôm?
O Franzl, i spörr kö al vang ng dar omm
Spo fòra ćiasa jài de šüfa lüšia
Ö, l pür pičče Franzl á tang ciafè la strüšia
Ung dö diš la ùma del piĉĉe: Tita vìmo sö
Ciaramo inkö màngiel bel papačö Schau, heute isst er schon Milchnocken.
O fòmma caš pičče e sàn e ha un bung
magùng
Al vang pa grang, gàuša kö al ha ungte
gran montùng.