Poesias diversas (1893)/4

Suspirs

../3 ../ IncludiIntestazione 14 ottobre 2015 25% Da definire

3 Poesias diversas (1893)

Suspirs

Ell' eir'na rösa bella
La pii bella del röser,
Gur ch' a tramagl la giaivra,
Ogn1 iin volaiv1 la clêr.
„0 di 'm, tü hella rösa,
0 sporsch il maun a mai!
Eu t' am da cor e vögl
Gugent morir per tai!"
„„Gugent a tai sporschess mes maun.
Ma quai non poss eau far,
Sun impromissa gia da lönch
E stögl mes vut salvar.""
Gur il bel mat quists pleds sentit,
Gnit sblach el sco la inort,
Ed in ses bratsch s1 perdel el vi
E non s' sveglef pil or.

Alba flur
D1 amur,
Incraunza
L" immaint.
Dutsch sulai
D' amur.
Da Mai
Indora
Ha flora
D' amiir.
Be bêa
Qual sa
Ressainter
S' spissiainter
Alba flur,
D' amur
Gonsola,
~ Mes cor.
Vegn eau aint nel god la saira
Nel bel god paschaivel
Aint in mai eau n'a adüna
Tes sorrir amiaivel.
Non ais que tes alb sindal?
Na ta bell* öglada
Ais que be il bel cler-glüna
Ghi nel schür intrada?
Sun que mias aignas larmas
Cha eau saint fluir?
0 ais que mia amada chara
Cha cridaud sper mai saint ir?
4.
Eau non sa pü
Sco i mond po pii
Sun quist mòd löng diirar,
Cur ttn vegluord
Da d' ottaunt onns
As vo mo maridar!
E que taunt pü
Ch1 El vess voglü
Fich bain as pareglar,
Tschernaud per sè
Senza tupè
Na rös in fraisch a flur!
6.
Pro mia rösa bella
Podess eau star tot onn
Non vess mai lungurella
Ses bels ögls nairs guardand.
Pro mia rösa bella,
Scha non savess che dir,
Guardess eau be sttu ella
Mez suord t' la l'essi gnir.
7.
Tes ögls bels sco is razs d' sulai
Es que chi plaschet a mai;
Che cha fetscli in giu cha sttin
Mes reilets pro tai be sun
Ghara bella creatüra!
Eau possed1 tot que cha vögl
Ma ütiguott1 plasch1 a' ines1 ögl
Mi' ide1 es be pro tai
Tii be plaschas er a mai
Chara bella ereatiira!
0 sclii rov da cor a tai
Da nun star davent da mai
Tii m' esch rösa e sulai
Esch tot quai ch' al cor grajai'
Chara bella creatüra.
8.
Schiombla, schiotnbla, bella llur,
Tü ans maiuas dids serains:
Schiombla, schiombla senz' odur
Tes aspet amabel ais.
Schiombla, sclhombla, llur dilutta
Tes aspet serain' il cor:
SchiombP bell' afiabl' e quietta
lnchanlaivel ais tes chor.

Luc. Perl.