Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/82


— 71 —

L' mūtt plengn' d' pora pur la uma, nè jè mai daincearà da ella, no ia pur 'l dè no les nouttes lungies d'ingver, el n' urō plou beire no mangiè. El indovinā t' i oudli alla uma, cicch' ella orō, e saltā al fa pur' i desmostrè ringraziament e amur da fì. El tolō na bona mang d' must'l e suià jou chel tang ch' el pudō i pareis mōi d'la grōtta, acceocch' el n'i gottass' jou adōs alla uma amarada. E coiō soulles creppes e dai lengn's must'l sūtt, pur i arjignè 'ng pinic' plou comodo all' amarada. Gonot jēle pro fontana a piè sou ega fresca, i la sporjō a Genofefa, e dijō: "Boiede, uma, ais burjŭ, i sleff è sūttg!" O i m' tō dant la cuccia plena de latt fresc. "Tollede, uma, (dijōle) el è bung, i l' à mŭt permò chesc' moment bell nett cung dutta la diligenza dalla cerfa." Spo i saltāle colles legrimes ai oudli incear 'l col e scraiā: "O uma, mia bona uma! pudessi iou patì pur os, e morì impede os"!

Naota in soulla dumang àla fatt 'ng bung son, saurì e in pesc', e descedada sè sintìla trou plou liſira e in forza, mo sen anadě, ch'intang chella dormì i ēle tomè d'mang la piccera crusc' d' lengn'. Ella ſirā attira cui oudli pur la urei chirì; mo 'l fì capī sō desiderio, e i la sporc' colla dimanda: "A ci elle pa bung, uma, chesc' lengn' tles mangs?" "Mi bung fì, (respognela) iou c'rdō d' vire plou dì,