Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/64


— 53 —

minoſes fosces d' la laurz, 'l cameleo simile al frutt d' aurēr, la melarosa, o pom vert, la zicuta, e 'l fungung coucce da tac' blanc', dijōla: "Pur l' amor d' Iddì, chisc' nè ciarciè pa; plouttosc' sta zenza mangiè, denanche m' l mostrè, seno tè tirass' te pa addòs 'ng grang mē. Dea ch' ella ē bona d' coscienza, l' ammonīla a sè stravardè dalla desobbedienza, dai caprizzi, dalla golositè, e da atri d'fettg' soliti a piccei mittungs, e dijō, che chīsc' i foss' ciamò plou de dan, ch' les erbes da tosser. Incie 'l picciè, (dijōla) i da gonot la someia a chi fruttg' intossià, pur at'r coucci, bi, addorbi l' oud'l, mo porta lapprò marattìa e la mort: nia daingrè à 'l mal na bella apparenza, e tira plou pro ch' l bengn', sceoucche chesc' funggung da tosser e trou plou bell, che 'l ghel o grisc' che è l' unico bung e san." — Ingsceou i dà bongn' genitori utiles instruziungs a su fiīs dō sua etè e capazitè. —

Capo XI.


Ullà to val da s' vestì t' l deſert?


L' ainsceuda e l' istè è passà inant'r chestes ligrezzes innozentes, e el ē l' alton da vijing, cung sored'l torbido, ch' leva tērt e floresc' abonora, cung su ciarūs scurz, che stoppa oramai tres 'l bel ceìl blě e serengn'. La terra nè portā plou nia da nu, la val n' inggherdenì plou dal sciblament di vicceì,