Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/53


— 42 —

picce fì. S' el ē 'ng bell dè 'l portàla fora d' chella caverna scura soutt al ceìl descuert; e intang che la cerfa jē alla pastura, spazzirā Genofefa col bambing soull bracc' ca e là dang porta d' l caſung, e semia ch' el nè capì ciamò nia, respognōle impò cunung bell riament, destennō fora, i piccei bracc' cuntra la uma, e ad ella i savōle a chella grigna d' a rì, che dutt 'l bosc gniss' plou bell, e sceoucch' el foss' dutt or pur ingcearc. Gonot s' ingjenedlāla spo jou, s' 'l druccā al cour, e tang ch' ella i ciarā cung amabil ceìra da rì dijōla: "O mi Dì: cō mai s' pudarai ringraziè assà d' l bengn', ch' m' ais fatt a m' lascé chesta creatura amabile? Ci plajei e confŏrt, ci bi trattenimentg' n' m' elle restè incie t' chesc bosc. O bung Pere in Ceìl, benedimme chesc' picce mutt, fajelle cresce e gnì da bengn'. Ci bi oudli luminusc' ch' el à, 'l frunt cutang nett, lede da passiungs, e les maselles tŏccies; cocch' el palsa zenza fastidi t' mi bracc'. Ah! El ā bengn' r'jung 'l divin Redentore de dì: — Se nè d' venteis sceoucch' i piccei, nè r' vereiſe al regno zeleste. — Magari che li uomini cung cervell e orentè foss' zenza superbia, senn, e atres pessimes passiungs, sceoucche chesta creatura innozenta, che n' ung sa nia d' mal, illaota essi 'l regno zeleste t' l cour, e pudess vire soul mon ligri e cuntentg' zenza pora, nia manco che chesta creatura t' l bracc'