Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/40


— 29 —


d’l bengn’: e in spezie recordete, cicch ella t’à fatt d’ bengn’ a tĕ in t’ tua ultima marattìa.“

„Morì mess’la (disc’ l’atr) el nen è scampo. O mi bung Ruggèr, ton nè t’sas cutang mē, ch’el mè fesc’al cour a la messei accopè, mo se la lasceung vire, n’i sceampungfe nos alla mort.

Spo ci sè jov’la? Golo la ceaffa dagnara: t’sas pou, ch’i messung portè i oudli pur prova de sua mort.“

„Pro dutt chesc’(respongn’ Ruggèr): i pudungfe varentè la vita. El è mezzo d’palejè ia dutt: pur nosta sugurtè ifasceund’la dè jorament, d’n’arbandonè mai chesta boscaia; e a Golo? a Golo i purtungfe i oudli de tō ciang: mettùng peinc, che ’l rimorso n’i dà ’l bastalam d’i considerè tang avvifa, da sen ascorje d’l ingiannament. O forsi? te vegnel ersura ad accopè to ciang? Dunque à t’tō oud’l nosta bona signura e so picce fì, na uma desfortunada e na creatura innozente, manco valuta, che ’ng ciang?O Conrad! nè sīste inumano.“

Chel nè sungfi (disc’l); e Iddì ’l sa, ci torment, ch’el mĕ fesc’chesc’offize; mo la rabbia de Golo, se...“

Dagnara Golo (i salta t'l rajonè Ruggèr); mo salvè na vita innozente è na bon opera,e a fa d’l bengn’ne dessung avei pŏra, s’ang m’sass’ci ris’eie val. E alla fing di fings, ci