Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/39


— 28 —

d’ s’ ascogne dō i pēcc’, pur nè m’sei ciarè pro al delitto, che seis pur commette,cocch’ella sè intenc’ te sanc al florì! Ingsceou la udereife gonot da fengn’ innant, ’ng rimprovero vì d'l sanc spanù ingiustament’r: e intang ch’ella comparirà ci ai atri duttg’luminofa soul firmament, a ousc’ oudli saralla dagnara intenta d’l medemo curù da mort. Aldide, aldide, cocche ’l vent sciura, e urla spaventosament’r ! cocche les rames sè mosceda cung senn; dutta la natura demostra orror a udei sacrificang l'innozente, ingsceou sè faralla dagnara spavent! Osservede les sterres sceoucche t’angn’ d’ oudli in ceìl? e soutt a chisc’oud’li zelesti sareife capazi de commette ’ng te delitto orrendo. Nè sè recordeife, che sura les fterres elle ’ng Dī, a sō tribunal sè messareife naota p’rjentè? E Os, prum Pere d’les vedoes e di orfani, smorjellede ’l cour a chisc’ ŏmi, ch' à, pou incie fomena e creatures, Os fermei ’l bracc’, acceocch’ei i lasce la vita a na pura uma cung sua unica creatura, ci sūs legrimes degor sou da Os. Ah! fajede, ch’ei nè sè maccie les mangs cunung tē delitto da sanc“.

L’om col zavalì, ch’ā cina fengn’ très scutè, sè sfreia ia na legrima e disc’: Conrad, ella mè rump ’l cour: Lasceundi vire, e s’ t’os propi avei sanc’, fŏri plouttosc’la spada t’l cour a Golo. Degung at’r, che el à la colpa, mo chesta in vita sua nen à mai fatt at’r ch