Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/33


-22-

mi corp belle ’ng bung pezz immobile e freit soutt terra. Dō val ora m’aspetta ’l giudizio d’Iddì: li uomini mè mena alla mort pur colpevole c’rduda, mo El sà, ch’i moure innozenta. In sua divina prsenza soull’ urt d’l eternitè t’assigurei ci tè: i arbandone ’l mon qual vittima zenza maccia.

Mi ottimo sposo, i tè compatesc, che tes gnu orrendament’r ingianè: s’el nè foss’ chesc’, nè lasceass’ te mai morì tua fomena e to fì: mo s’t’n’ ascorjeràs ’ng dè o l' at’r de to fal, mettete in pesc’, che tou t’ m’ às dognara amè, e tou nè t’às colpa de mia mort:... ella è l’urei d’Iddì.

Impò i prei perdon pur tua precipitanza: da chilò innant nè condannè maiplou persona, denanche l’avei esaminada; e ’l mī sii to pruin e ultimo giudizio despingsirè. Despāia jou chesc’unico fal cung mille atres bones operes e nobiles. Chesc’’l m’iŭ ch’t’pos fa, in veritè, a ci jova affliziung e crusc’? Nè tè desmentiè mai, ch’el è ’ng Paraìsc’, ullacche t’udaràs indō tūa Genofefa, e t’impararàs pur la pruma ota a conesce to fi, che nè t’as aibù la fortuna d’l pudei udei soulla terra; illò nè sarale plou ria jent, che nes posse despartì. Intang i momentg’ de mia vita è compedà: i à fatt mi ultimo dovere, ch’ē dè tè spieghè mia innozenza. Pur sura t’ ringrazi d’l grang amur, ch’ t’ m’as portè i dìs de