Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/140

Index.


Avvertenza a chicche lì.
Capo I. Genofefa t’sua gioventù
„ II. Verra
„ III. Gicch’el i tocca a Genofefa
„ IV. Genofefa te p’rjung.
„ V. Cicch’el suzzed’te p’rjung
„ VI. Genofefa vengn’, a savei, cicch’el i aspetta
„ VII. Genofefa ledia dalla p’rjung
„ VIII. Genofefa t’ bosc
„ IX. Vita romitaria d’ Genofefa.
„ X. La uma t’ bosc
„ XI. Ullà tŏ val da s’vistì t’l desert?
„ XII. Cicch’el i tocca ciamò a Genofefa
„ XIII. Preparaziung alla mort
„ XIV.Ci fesc’ Sigfrid?
„ XV.Ci d’vent’l sengn’?
„ XVI. La gh’rlanda pur i patimentg’
„ XVII Co stala coi genitori d’Genofefa?
„ XVIII. Frutt di patimentg’ d’Genofefa
„ XIX. Golo
„ XX. Conclusiung, la cerfa