Pagina:Storia di Santa Genoveffa.djvu/117


— 106 —

d' onori, col mūtt t' l bracc' tres ciamò t' sua pell' d' rech'l e la crusc' d' lengn' t' la mang. Dalla pēr derta 'l grof a ciavall, dall' atra 'l veccio Guelfo; spo gnēle i dui pellegrings, e do chi la cerfa, mestega sceoucche 'ng ciang, i cavalieri e i fantg' implī fora la compagnia.

Al passè chella schira compagnativa pur mezz la folla n' ēle ch' scraiā: "Vella, vella, l' ezzellentissima cara signura, o cutang smarida e scomoūta! ingsceou mess'l estr'r ste Maria a pě d' la crusc'." Atri: "Ciaramo 'l picce mūtt, colla pell da rechl indōs e la piccea crusc' ing mang, s' el ne someia 'l picce S. Jang Battista t' l desert!" E atri indō: “Considerede che cerfa! Ah! incie les besties zenza r'jung mess' i orei bung alla bona e d'vota contessa." Val uma alzā so fì inalt e i mostrā la nobil dama, e i dijō: "Veigheste chella, ch' è gausa, ch' i legrimā tang gonot, d' chella, chi t' à contè tan d' otes: ella nes è gnuda tŭta, denanch' t' udesses tou 'l luminūs." O val pere: "La veigheste illò chella ch' t' fajō d' l bengn' cang ch' t' ēs d' cūna." Valgungn' vedli, ch' ā stentè a s' tra allerc colla mazza, pittā dassenn dalla ligrezza, e i bracc' smagrīs, i jonedli e dutt 'l corp tromorā dalla blotta festa, ch' i dē ti nerf.

Cangche Genofefa ē r'vada soung piazza d' l ciastell ceaff'la dang porta duttes les dames e jones nobiles d' la vijinanza, zenza est'r intenudes,