Pagina:Rivista italiana di numismatica 1897.djvu/547


bibliografia 523

bliotecario. Medaglia-diploma in oro offerta al Tesoriere Van den Broeck, che per la trentesimaterza ed ultima volta presentava alla Società il suo resoconto annuo sulle finanze sociali, — Medaglioni di Pasteur e di Edmondo de Goncourt. — Il «Club» Numismatico di Newport (Stati Uniti d'America)]. — Trouvailles. — Ventes. — Catal. de livres de numismatique, en vente aux prix marqués.

N. 2, Ier Novembre 1897.

De Witte (A.), Notes sur les monnaies des États-Belgiques-Unis. — Dupriez (Ch.). Notre planche I: Médailles et décorations. — Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Trouvailles. — Ventes. — Nécrologie. — Catalogue de livres de numismatique, en vente aux prix marqués. — 1 tav.

N. 3, Ier Décembre 1897.

Vte B. de Jonghe, Un Demi-rixdaler de Christophe de Manderscheid, prince-abbé de Stavelot et de Malmédy (1546-1576). — Cte Le Bailly d’Inghuem, Monnaies et Médailles à l’Exposition de Bruxelles 1897 [Curiose notizie intorno alle monete indigene del Congo]. — Correspondance. — Bibliographie. — Novelles diverses. — Ventes. — Catal. de livres de numismatique, en vente aux prix marqués. — 1 tav.


Tljdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. — Amsterdam.


5 anno (1897), fasc. III.

De Witte (A.), Le jeton dans les comptes des maîtres des Monnaies du duché de Brabant aux XVII et XVIII siècles [Continuazione]. — Snoeck (M. A.), Bijdragen tot de Penningkunde van Noord-Brabant, - Mej. M. de Man, Iets over en gildepenning van de scheepstimmerlieden te Zierikzee. — Zivierzina (W. K. F.), Beschrijving der Médailles sedert 23 November 1890 tot 1 Januari 1897 geslagen aan de Kon. Fabriek van Zilverwerken, firma C. J. Begeer te Utrecht [Continuaz]. — Nijland M. C.), Twee Sneeker magistraatspenningen. — Mededeeling aan de Leden omtrent ’t verhandelde in de Iaarlijksche Vergadering van 16 Juni te Utrecht. — Inhoudsopgave der Tijdschriften die het Genootschap in ruiling ontvangt. — Gemengde berichten (Troisch- of goudgewicht. — Variëteiten van Nederlandsche munten. — Een muntvervalscher gestraft. — Boekaankondiging [Ambrosoli, «Vocabolarietto pei numismatici»]. — Prijsvraag voor en gedenkplaat ter gedachtenis aan H. M. Inhuldiging binnen Amsterdam in 1898. — 1 tav.