Pagina:Rivista italiana di numismatica 1890.djvu/41

38 francesco gnecchi

d. postvmivs albinvs brvti f.
(43-44 a. C.)
394. B. 10 D. P-10
395. » 13 » C-20
396. » 13 » D-26
397. » 14 » H-14
Quinctia.
ti. quinctivs trogvs.
(104 a. C.)
398. B. 6 D. J-5
399. » 6 » J-6
Roscia.
l. roscivs fabatvs.
(64 a. C.)
400. B. 1 D. O-22
401. » 1 » J-7
402. » 1 » J-8
403. » 1 » J-9
404. » 1 » J-10
405. » 1 » J-11
406. » 1 » J-12
407. » 1 » J-13
408. » 1 » V-14
Rustia.
q. rvstivs.
(19 a. C.)
409. B. 3 D. K-1
410. » 3 » B-11
Rutilia.
l. rvtil1vs flaccvs.
(79 a. C.)
411. B. 1 D. L-22
Salvia.
q. salvidienvs salvivs rvfvs.
(41 a. C.)
412. B. 1 D. E-16
413. » 1 » V-15
414. » 1 » L-20
415. » 1 » L-21
416. » 1 » P-21
Sanquinia.
m. sanqvinivs.
(17 a. C.)
417. B. 1 R. T-2
418. » 1 D. E-18
R. E-17
Satriena.
p. satrienvs.
(74 a. C.)
419. B. 1 D. A-11
420. » 1 » M-23
421. » 1 » P-7
R. Q-9
Scribonia.
l. scribonivs libo.
(54 a. C.)
422. B. 8 D. K-17
423. » 8 » H-8
Sempronia.
ti. sempronivs graccvs.
(38-36 a. C.)
424. B. 10 D. K-2
425. » 11 » K-3
426. » 11 » N-14
427. » 13 » E-20
Sentia.
l. sentivs c. f.
(89 a. C.)
428. B. 1 D. Q-20
R. Q-21
Sepullia.
p. sepvllivs macer.
(44 a. C.)
429. B. 1 D. S-2
430. » 3 » T-2
431. » 5 » K-19
Servilia.
m. servilivs c. f.
(94 a. C.)
432. B. 13 D. Q-19

c. servilivs c. f.
(64 a. C.)
433. B. 15 D. D-6
434. » 15 » D-7
435. » 15 » I-7
436. » 15 R. K-12
437. » 16 » C-20

q. servilivs caepio brvtvs.
(43-42 a. C.)
438. B. 22 D. K-4

servilivs casca longvs.
(43-42 a. C.)
439. B. 35 R. T-6
Sestia.
l. sestivs.
(44-42 a. C.)
440. B. 1 » E-21
Sicinia.
q. sicinivs.
(49 a. C.)
441. B. 1 D. L-24
R. D-17