Pagina:Rivista italiana di numismatica 1890.djvu/37

34 francesco gnecchi
p. corn. lentvlvs spinther.
(74 a. C.)
208. B. 58 D. C-21
favstvs cornelivs sylla.
(64 a. C.)
209. B. 59 D. C-19
210. » 63 » B-6
R. A-13
l. cornelivs lentvlvs crvs.
(49 a. C.)
211. B. 65 D. D-5
212. » 66 » B-21
R. A-13
l. cornelivs balbvs.
(41 a. C.)
213. B. 77 » C-20
Cossutia.
c. cossvtivs maridianvs.
(44 a. C.)
215. B. 2 D. B-8
Crepusia.
p. crepvsivs.
(84 a. C.)
216. B. 2 D. G-9
217. » 1 » L-6
218. » 1 » D-4
219. » 1 » B-8
Domitia.
cn. domitivs ahenobarbvs.
(42-36 a. C.)
220. B. 21 D. G-10
Durmia.
m. dvrmivs.
(20 a. C.)
221. B. 3 D. R-18
222. » 5 » R-1
Egnatuleia.
c. egnatvleivs.
(101 a. C.)
223. B. 1 R. T-1
224. » 1 D. O-13
225. » 1 » C-23
226. » 1 » G-20
Eppia.
m. eppivs.
227. B. 1 D. G-11
228. » 1 » R-20
229. » 1 » G-21


230. B. 1 D. L-14
231. » 1 » B-9
R. B-10
232. » 1 D. B-11
R. B-12
Fabia.
fabivs labeo.
(144 a. C).
233. B. 1 D. J-14

l. fabivs hispaniensis.
(81 a. C).
234. B. 17 D. R-21
Farsuleia.
l. farsvleivs mensor.
(82 a. C).
235. B. 1 D. R-22
236. » 2 » C-24
231. » 2 » O-17
Flaminia.
l. flaminivs chilo.
(44 a. C).
238. B. 1 D. O-9
R. O-10
239. » 1 D. C-25
240. » 3 » O-6
Flavia.
c. flavivs hemicillvs.
(44-42 a. C).
241. B. 1 D. G-12
Fonteia.
man. fonteivs.
(104 a. C).
242. B. 7 R. R-23
243. » 7 » R-24

man. fonteivs. c. f.
(88 a. C).
244. B. 10 D. C-1
R. B-13
245. » 10 D. J-21
R. J-22
246. » 12 D. C-2
R. C-3

p. fonteivs p. f. capito.
(54 a. C).
247. B. 17 D. C-26
248. » 18 » D-14
Fufia.
q. fvfivs calenvs
(82 a. C).
249. B- 1 D. G-13