Pagina:Memorie della Accademia delle Scienze di Torino, Tomo XXIX.djvu/316

22S

SPECL\rEN CHEMICO-MEDICUM

DE MERCURH PRESENTIA IN t’RINIS SYPITYLITICORUM, ’ MERCURIALEM CURATIONEM PUIENTIUM

DOCTORIS JOANNIS LaURENTH CanTU

Demonstratoris, ET Professoris extra ordinem Chemiae General is Artibus accomodatae in Regio SciENTiARUM Archigymnasio.

Ledum die i3 jiUU iSaS.

Jr alhologls non minus quam Clinicis gravissimum meditallouis argumentum nullo nou tempore suppeditavit actio, ac vis ea, quiljus mercurius agit in viventem occonomiam, turn ut virus venereum destruat, cum ut morbum ah infensa hujuscemodi contage ortum penitus curet. Fatendum interim est pi’olatas in banc rem livpolheses, et ipsasmet clinicas observationes parum liaclenus profuisse ad rem tanti raomenti satis superque illustrandam.

Hoc phocnomenon, qimm nee sat apte concipi, neque accurate cxplicari posse autumaverint jatrocbimici, nisi prius exploratum apprime esset cuinam, vcl cpiibusnam humoribus illud nulieret metallum ad luem veneream expellendam, et qua demuin via c viventi corpora eliminaretm-, id ut assequerentur, nonnullas habucrunt sat accuratas encheireses in sanguinem, bilem, urinas, aliosque humores. At, frustra insudasse dolendum est; si enim cxcipias tentamenla a Zellcro, et Autlieurielio capta, qui, ex una drachma sanguinis exsiccati, ab animalibus educti, quae per octo vel novem dies hydrargirosi subjecla, ex ejus vi, et efficacilate perierant, drachmam fere semissem mercurii vivi obtinuisse contenduut,