Pagina:Frascherie.djvu/3


D E L L E

F R A S C H E R I E

D I

A N T O N I O    A B A T I

Fasci Tre.


Quicquid agunt homines, votum,
timor, ira, voluptas.

Gaudia, discursus, nostri est
Farrago Libelli.


Iuvenal. Satira Prima.

Frascherie p003.png

In    F R A N C F O R T, 1673.


Per li Heredi Sardani.