Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/76

56 Gian Travers
per ün snat d'paun,

chia la fam nun haues suramaun.
485chi uetz eau gnand atschandarno? …
pamphagus aise, eau ilg cugniouhs gio.
eau m'alguoart, chia cun purtæd eir el agrauo,
pür huossa ais lg sieu fat amildro,
el ho huossa huschy buna ueschimainta.
490eau stou yr tiers el, chi el am sapchianta,
Jnua el hegia aque surfgnieu,
Aqui dauaunt m'o 'l eir el giudieu.
ti uignia, ilg faladibel pampagie,

eau ting, tü nun cugnuoschas me.

Un Smaroce(r)dar I.

495Saiast aquo in num dalg diawel!

Nus gnin inquel idret a steual!
tü miel zuond d'schatzaun

quaunt tymp aise, chi eau nun te tuchio maun.

Seis Cumpain.

et pampagus, chia ti uyng la cudischella,

500Di 'm ün po üna nuela,
nun seist üngiün eister geist?
chi eau poasa hauair alchiün pæst,

La mia gula per implir!
[f. 10a]    Alura uœlg eau mylg inauaunt sair,
505chia eau he granda puartæd,

Jngiün nulg craia in uardat,
eau he dysch uottas plü cusümo,
chie eau nun he arto;
huossa stun eau sco ilg huortz in la foura,
510tuot inwiern nun vyng oura.
haues pür paun nair in aquaist frait,
cun haua m'hustes eau bain la sait,
cun quella hotra schlechta brawanda,
La fam aiss aquella chi 'm schmanda.
515eau sun ardaint moart et stranguschieu,
Hauess eau ün zühet d'uin, o fradel mieu,
Lg schilœtz da pudair schlamer,
mieu cour s'po inpo arfrascher;
eau prandes aque per üna masdina
520A ma füs plü saun co üna ma(sd)schdina.
Jnua voust fer gnif gnaf aquaist saira?

Ma giüda eir me, chia eau dich per ilg uaira,