Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/64

44 Gian Travers

Cusliyr 4.

Lascha m’inclyr in [n]om da dieu.

Lg Bab 5.

hest tü qualchiosa inclyt dalg filg mieu?

Lg Cusliyr 5.

50eau nun se ünguota da que dir,
La tia malinconia a m’daiast tü scuwrnir!

Lg Bab 6.

[f. 2a]    Meis filg saslungia da chiesa mia.

Cusliyr 6.

aque füs bain da hauair fantaschia.

Lg Bab 7.

Aalg ais cupytz, t’stou eau dir;

55dalg grand courdœli am woul gnir
dalg (alg) meis giuuen filg craschieu,

palg mylg nun füs el me naschieu.

Cusliyr 7.

eau num poast da quel Brichia auonda schmüraulier,

alg ais eir lotiers da piser,
60tü ilg hest uschy espramaing trato,
Per aque schi sai el uschy ifichio incuntar te;
he eau sueuns hudieu arazuner,

chia lg esper chiastiamaing la guauntüna poassa guaster.

Lg Bab 8.

aque nun ais me duanto,

65huschya num sapchias üngiün gro;
cun grand plaschair lg he trat.
A m’eira alg plü chier infaunt, chie eau haues fatt,
el eira da tuots filgs amo,
Lg mieu cufœrt hauiua sün el asanto.
70tout aque chi el da me aggiauüschaia,
nun ilg eira tschunk, sch’el pür agragiaua,
tuot ilg eir bain gugend alubieu;
oter co arafüser ilg cumanda(manda)maint mieu,

aque ilg haia cumando stret.
[f. 2b]    75Muu zieua quel praist as uueluett,
Da soartt ch’ell m’o hagieu uuot la tschaina,

Per mieu cumander m’ho lascho la paina.
C(c)hi alg suofla aint, nun poas saiuair,
Philautus lg fo zieua mieu crair,
80Chia’ll arubedamaint huschy m’asagliwa,

Ataidla sü, cun chie uuerua el gniwa,