Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/59


La Histoargia da Ioseph 39

Cun seis infauns obediediess a dunuss,
[f. 35a] Mual a tuot aque lg cusailg awaunt par maunss.
740 Turno praist a nun fatse d' mura,
Par cundur nos bab cun la braieda in buna hura.
[Ruben.]
O Ioseph, frer uantüro,
Con ans hest tu bain cufurtoa,
Ad apalanter a nuss taunta buntedt,
745 Da te nu 'lg hauains marito in wardedt.
Nuss aruain tuots par la mur da dieu.
Tu ens woelgiast parduner frer mieu.
In cunter noss bab wulains chiaminer
A cun uschy un bun petinprata alagrer.
Pharon rex ad Ioseph:
750 Ioseph, fideil seruiant dalg mieu araginam,
Eau t' he udieu dant ün grandt clam,
He tieu uierss udieu lotiers da tschertetza.
Ms. Tr. [Co tais frars sun gnieu per granedtza]
Cumanda chia lur mnadurass uingen chiargedas
755 Cun furmaint par els et lur braieda;
A [chia] (cun) teis bab cun alg poevel sieu
Vinga a ster in alg araginã mieu.
Dalg mieu payays de 'll awair letta,
In guotta nu lg dess impidir sia creta.
760 Do a 'ls eir chiars et chiawals et elafans,
Par cundur alg bap, dunauns et infauns,
Prasck chaintals cun steaulas or et argiendt,
A Beniamim dünna daners traya tschient
Alura la ls chiaminer wia,
765 Aque ais la uulantedt mia.
[f. 35b] Ioseph 19 regi:
Eau t' ingratz, araig incuruno,
Dalg quel tu m' hest cumando.
Tuot uoelg cau cun uorden expedir
A mais frars a chiessa lascher yr.
770 Frars! alg mieu araig ass sporscha fawur,
Al ho cumando, chia eau a wuss fatscha hunur,
Cun stoullass, curaylgs a daners
Daya eau amuser e co wuss alg saiass (s)chier[s].
Aquel uoelg eau cun wuss partyr
775 Ad incunter chiesa w' lascher yr.