Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/59


La Histoargia da Ioseph 39
Cun seis infauns obediediess a dunuss,
[f. 35a] Mual a tuot aque lg cusailg awaunt par maunss.
740Turno praist a nun fatse d’mura,
Par cundur nos bab cun la braieda in buna hura.

[Ruben.]
O Ioseph, frer uantüro,

Con ans hest tu bain cufurtoa,
Ad apalanter a nuss taunta buntedt,
745Da te nu ’lg hauains marito in wardedt.
Nuss aruain tuots par la mur da dieu.
Tu ens woelgiast parduner frer mieu.
In cunter noss bab wulains chiaminer

A cun uschy un bun petinprata alagrer.

Pharon rex ad Ioseph:

750Ioseph, fideil seruiant dalg mieu araginam,

Eau t’he udieu dant ün grandt clam,

He tieu uierss udieu lotiers da tschertetza.
Ms. Tr. [Co tais frars sun gnieu per granedtza]
Cumanda chia lur mnadurass uingen chiargedas

755Cun furmaint par els et lur braieda;
A [chia] (cun) teis bab cun alg poevel sieu
Vinga a ster in alg araginã mieu.
Dalg mieu payays de ’ll awair letta,
In guotta nu lg dess impidir sia creta.
760Do a ’ls eir chiars et chiawals et elafans,
Par cundur alg bap, dunauns et infauns,
Prasck chaintals cun steaulas or et argiendt,
A Beniamim dünna daners traya tschient
Alura la ls chiaminer wia,

765Aque ais la uulantedt mia.

[f. 35b]               Ioseph 19 regi:
Eau t’ingratz, araig incuruno,

Dalg quel tu m’hest cumando.
Tuot uoelg cau cun uorden expedir
A mais frars a chiessa lascher yr.
770Frars! alg mieu araig ass sporscha fawur,
Al ho cumando, chia eau a wuss fatscha hunur,
Cun stoullass, curaylgs a daners
Daya eau amuser e co wuss alg saiass (s)chier[s].
Aquel uoelg eau cun wuss partyr

775Ad incunter chiesa w’ lascher yr.