Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/505


Vna chianzun dalg spiertt et dalla chiarn 485

11. Chiarn.

O dieu, quaunta dulur

80Stouasch hauair in tieu uschi Juan cour?
Tü nun poust brichia chrair,
Nun ais brichia plü fadia
Cho cura che gratagia,
Chia tieu cour aquel zuchagia

85Et tü nun chragiasch mia?

12. Spiertt.

Dieu deta a mi uitorgia,

Nun s'po brichia oatar fer,

Alg ais bgier plü misirgia
[fol. 28b]  Ilg infiern a stuair ster;
90Scha eau pos pür aquel guinchir,

Christus ho eir indüro,
Cura chel ns ho spandros,

Nun 'm sto da cuntardir.

13. Chiarn.

dich pur a tieu plaschair,

95La muort eis fadiusa,
par tel pudeschas taschair,
Ella ais fich gramezchusa;
Par aque nu 'm dun eau prais,
alg ais milg ad hauair sandet
100E da ster aqui in dallett,

Cho stuair murir uschia prast.
[fol. 29a]                    14. Spiertt.
Christus ais mia uita,

Murir ais mieu guadang,
Pa[r] que ans do pardüta
105ün dals apostals bain;
aquell ans trameta gratzchia,
E 'ns fatscha a nus pistand
Cun seis maun ns defendantt,

Ans meina in tuota algretzc[ia].