Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/49


La Histoargia da Ioseph 29

Pharon repetescha ils summis a Ioseph.
Ioseph declæra alg araig ils summis, chi peian.
390 O, araig Pharao, t' mieu,
Tü poust essar alg saludt mieu,
Teis sumis sun da bain awiss
Aque wainst parschet, in aquel[s] dyss.
A set uachias grassass cun las spias grandass [managian,]
[f. 28b] 395 Chia 7. anns da granda bundaunscha gratagiã,
A las 7. uachias megras cun las uapass spiass
Da set ans da granda chilastria;
A quela uain taunt ad awantzer la pundauntza,
Sch' la paruisun nun mettan 's, sch' ünguota nun hawaintza.
400 Par tel metta ourdan in araginã,
C' alg graun dala pundauntza uinga cusaluoa;
Schi poust tu die pü(l)[v]el da la chialastria defender
Ad eïr in oatars paiass qualchiosa uender
Pharon disch:
Ioseph, da granda uirtüdt s' apalainta,
405 Apraschaiuel chie disch, che duainta.
Par thel d' üoegl eau in tuot araginã meter ün factur,
A cumandt, che tü hegias aquela hunur,
Hegias gratzchia in tuot Egipten da cumander,
Par chia graun su la chia(s)lastria spoassa saluer;
410 Sur te da me ingiün otar nun saia üngiün,
A quel uoelg eau ferr sauair imunchiün;
A par isaina, chia que saia meis talaint,
Schi prain mieu anilg in tieu daint,
A quaista chiadeina d' or in tieu culutz dess yr,
415 Cun aquaist mia arassa t' woelg eau uastir;
A ti in tuot l' (a)raginã da ngir ubedieu
Aquel d' uoelg eau cumander t[r]eis ilg cumandameint mieu.
Crumbatir, ün mess, disch:
Ataidlo, tuots(t) wuss s(a)[u]bietz dalg grand araig,
[f. 29a] … Iuuens, wiels, libers a da laig
420 Joseph des scodün hudir et alg obedir,
Chi uol alg pusaunt araig seruir,
Sch' alcün ngis oter (ingiün) a ferr
A quel uain alg araig sün la uitta a chiastier.
Ioseph disch:
Da taunta pusauntza, o araig ualarus,
425 Nun sun eau me sto cufduss,
Pur chia tia curuna he plaschieu,