Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/47


La Histoargia da Ioseph 27


Chia wuss 2. sumis a m' fatschas inklirr,
Chia m' aun mis im bain bgier pissir,
A Par che wuss elg sapgias interpreter,
320 Schi 's ilg woelg eau palanter.
Eau am sumgiawa siewa lowa da plazagier,
A set bellas wachias grassass achiater;
Dalg peschk in las palütz paraiwen,
A aotras 7. megrass et triddass ischuntrawan;
325 Las megrass malgliawan lass grassass,
Ad inguotta tamain arastaiwan pass(s)ass.
Ad inaquel sun eau asdasdoa,
A sum aquel sumi pissoa.
A praist siewa oatra woutd' adrumanto
330 A milgs inawaunt sumgio,
Chia 7. spiass our d' una ngissen,
A pla[i]na(i)s d' graun chiatsedas fussen;
Ad ir 7. otras spias waunas,
Chi wulaiwan skusümer lass saunas.
335 Aque chia quels 2. sumis woelgan dyr,
Wulg eau da wuss gugiendt udyr.
[f. 27a] Dumanda alg prüm sabbi, disch:
Aquels summis, o araig inkuruno
Da metter oura nun he eau me stüdgioa
Ilg secuond, 2.
Par tia obedientzchia, singer mieu,
340 Sun eau a la cuort ngieu;
Ma aquels summis da esponir
Nu saun els cudasch[s] dir.
Dumanda alg 3. sabbi.
Da granda pusauntza, o araig in agipTEN,
A chiesa mia els mess ngiten;
345 Par cuntantetza tia sun eau ngieu,
Par metter oura summis nun ais alg pudair mieu.
Dumanda alg 4. sabbi, disch:
Da curuna singar bain wangioa,
Traunter otar sun eau bain clamo[a],
Par exponir sumis surpassan mieu intallett;
350 Scha s'ne che managian, schi nun vigna crett.
Dumanda alg 5. sabbi, disch:
Par tia amur, grand araig pharon,
Doctar dalg tieu cusailg eir eau sun;