Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/433


Disputatiun 413
Quai ais d'ün uair fidel l'insaina,
Sch'el s'fid in Deis amez la paina,
[f. 44a] E sta uid seis uiw pled net e spür,
Deis lg Lgümna eir aint lg sckür.

515Esaiæ uain fat clera mantiun,
Seis pled rumong in aeternũ.
Sant Paul disch cun amussar,
La S. scritura ais bastaunta d'infurmar
Tuot quai, ch'ün chrastiaun uair
520Dess cunguoscher, saluar e crair,
Tuot schmarschetsch et sa sto cusümar,
Mu lg Pled da Dieu uain sainp a rastar.
Cun tuot po scodun cun bun ardimaint

Sun quel far seis fundamaint.

Scena I. Actus tertius et ultimus,
quo V. et C. conuertuntur ac etian uiris fidelis facti st.
V. Papist.

525Tschert schi nun m'sta mal sura,

Schi m'uolg eau uoluar sainza dmura,
E crair tuot huoss lg preschaint,

Sco scriw lg nouf e welg testamaint.
[f. 44b] E sco uu ’ns hauai cler musa,
530Da mai dess saimper ngur ura

Sainza ductrina humauna spiada,
Schabain ella ais lgüschainta drizada,
Schi poan darcheu hauair falla,

Siand üngun uiua sainza puchia.

P. Euangelist.

535D'ngir sün la uaira cretta, mes frar,

Nun s'des parsuna uiua turpagar,
Muo chi sta fichia sun sia opiniun
E nun s'uoul uoluer par stinatiun,
Quel ais bain pouwer trist
540A far usche incuntra Christ.
Cun wlair usche zund star pütta,
Siand chia Deis tuott quinta
Da dits, fats e da tuot nos chiasar,
Cur el uain a ngir a santenzchiar.
545Dama ch'tü esch par t'cunfertir,
Vain Dieu gratzchia a t'cumpartar,

Deis woul, chia seis pled uen pradgia,