Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/431


Disputatiun 411

C. Pap.

435Eau craich, chia uu Lutriauns

Wlesset, chia nus soingcs crastiauns
Fugessen nosas Baselgias sbundrigiadas,
Da cho ch'las uossas sun drizadas
Sainza tafwlas ne huthærs,

440Engual sco stallas da chiaualêrs.

J. Euang.

Wuo hauai bain grondas nardats
[f. 42a] A wlair a Dieu cun wanitadts
Saruir et far ad el adachiar.

Wuo 's desset usche s'dapurtar,
445Bilts a Dieu ais una pitzur
E guida a chi falla e ua in errur.
Scha lg cristiaun ais sc'ün vaider
Fraschel, sainz'üngun arbaider,
Quaunt plü d'main quel, ch'el s'pya,
450Lges fa Deis giumgia e rya.
Nus tngain buns chella ha 'lg num,
Dawo leis uair ch'eaug Christum,
Quella Baselgia ais Christiauna,
Chi muossa la netta doctrina sauna,
455Chia lg uair uthær singnifichia
Ais Christus siand crucifichia.
Seis saungk par nos puchiats spoantss
Ens oasta d'Sathã e da seis doants,
Quel saungc sprinzla sülg üsch d'la cretta
460Ens da pardun e la uia dretta.
Wuo sardura maut e crappa

Sco fa 'lg Antichrist, lg uair papa,
[f. 42b] Mettai quel laud sur un maun,
Chia uos Cheaug sai lg Papp Rumaun,

465Dawo quella Baselgia, la Madra,
Arschfaiw la doctrina cũdamnada.
Dieu la woalw da quel mantzner,
Chi ais figüra in Apocalip: clæer,
Quella da Babilon pittaunna
470Ais lg Pappi e Baselgia Romauna,
Chi ha cun lg striengk d'seis bachêr

Inaweiya da lg pitschen sulg ner.

J. Euangelist.

Elg frar 's ha zuond belg daclara,
Chi da cretta lg Pappi falara,