Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/429


Disputatiun 409
360Adurar taunt, cho par Deis adüsada.

Quai dals bilts ais parschandü,
Chia taunt strafuordan ais ngü,
Chia lg muond es huoss usche surba

Cun tauntas figuras eir inpala.

[f. 40a] V. Papist.
365Eaug craig, dalg temp d'hussa tascha,

Las figüras taunt a Dieu nũ dsplascha,
Sco uain huoss scrit e ratschuna,
Chia da tymp uilg saia duanta.
Ngis taunt puchia d'las imagnas
370Tuottas generatiuns fusen damnadas,
Siand par tuot Raginams e pagais
S'chiatta paina duus u trais,
Chi uölgen niauncka cumpartar,
Ch'ün dess las figüras blaschmar.
375Er m'fa taunt plü granda muraualgia,
Chia partuot lg paiais d'Italia
Nun asckia parsuna uiua sbruttar
Incunter las fgüras da tschantschar,
Quai tuot uain scumanda da ls alatrats,
380Chi sun dalg pouel ls plü arguardats,
Schi fuos taunt grond puchia,

Dieu nu lg haues usche long cũpurta.

P. Euang.

Quaist desch sauair et er crair,
Chia a Dieu nũ po ma plaschair
[f. 40b] 385Quai, ch'el üna gia ha blaschma,
Siand ch'el sta saimper in un gra.

Sco ls 5. Cap. scriwa Jeremia,
Cho Dieu saimper ls chiastia,
Lg pouel, chi ha incunter el pachia,
390Da cho chel quidawaun ha chiastia,
Vsche uain el huozinda a far,

Cur chia uain bön ailg sumlgiar.

C. Papist.

Parche ha Dieu la[s] fgüras cumpurta
Taunt oans sco 'lg ais dwanta?

P. Euang.

395Dieu quel ais misercurgaiuel,
Güst, uair e söng, cumpurtaiuel,