Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/425


Disputatiun 405
A wlair a Dieu far un figüra

Scumandont la soinchia scrittüra.
Sco Esayæ lg 4. cap. uain fat mantiun,
210Chia tuot ls pouuel auaunt Dieu sun,
D'cungualar uid'el zuond inguotta
Plü che üna chiausa flaifla, ruotta.
Cuntuot uid'chi des el ngir cunguala

Un cun che figüra afigüra?
[f. 36a] 215Sias fermetzas desen ngir algudadas
Our d'chiausas, chi sun d'el creiadas,

Cuntuot, lg(s) meis chiar bun frar,
Sch'tü t'uousch da Dieu t'algurdar,
Schi auza teis chieu, guard'in tschel,
220Cho Dieu ha crea murawlgus belg
Prumeramaing lg bell Sulaylg,
Chi leiua minchia damaũ manduailg,
Eir sun la saira wa l'a dieu
Suainter lg cuors driza da Dieu.
225La lgünna chiamina seis cuors,
Lgüscha, raiwa, ua a schfuors.
Eir las staillas, chi wles numbrar,
V cho Dieu las nuwlas fa aluar,
Sche s'stou scodün schmürawlgiar.
230Deck sun quaist s'des ün impisar,
Cho tuottas chiausas sun creadas
Tras prouidentia eir cusaluadas,
Scho lg hum insumalgia da Dieu crea

Wain tras Dieu murawlgus cusalua.
[f. 36b] 235Vschia des nuo eir far fantaschia,
Che Deu tuot früts sur terr nudria,

Vschi tras sias ouwras e pusaunza
Mettani ns sun el tuota fidaunza.
E chi qua tras rumuan parmuuanta

240Ais bain zuond pouwr surbanta.

Scena 2.
C. Papist.

Inuo haun ls Apostels in lur scritüras
Scumanda las soinchias figüras.

J. Lg Euangelist.

Lg bun S. Paul als Rom. ha musa,

Eir als Corinth. in dus lougs intraguida,

245Ch'ün s'des da queaus parchürar,
Rätoromanische Chrestomathie. V. 2. 27