Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/419


Disputatiun 399


Sai auaunt lg muend u in chiarnuolg

920S'des inclinar scodün schnuolg.
Lg bilt, ch'uu hauai sü driza
Des bain praist ngir ruuina.
Dama ch'huoss nun ais auter d'far,
In Dieu laschans zund alagrar.
925Eir wuo, taphers bun cumpanguns,
Par ingratzchiar ilg uair Deis
Sü 'ns suna bellas chantzuns,
Par ingratzchiar ilg uair Deis,

Chi ha tuotas chiausas lg d'guaut seis.

Finis comedie terty Capitis
D. Prophetæ Danielis.
DISPUTATIUN.

[f. 30a] Præfacio Disputationis.

(Ineditum nach Ms. Stp.)

Huneists, prus, sabis et hundrats,

Chi eschet insemel a qui raspats,
Giuuens, welgs, groands numnats,
Da cho ch'uuo eschat in uos grâts;
5Hauai quaist spill inclit et udi,
Da cho chia quel ais er cumpli.
Siand uus 's pudai schmürawlgiar,
Parche nuo 'lg haian wlü far,
Par chia da quaist temp e saschun
10Nu vengn una tala superstitiun,
Da cho ch'l ais statta et ha rengna
Taunter lg pouel paiaun surmana.
Schi sapchiat indret par la fay,
Chia 'lg mal spiert nun sta sur say,
15D'muwantar dabat tauntr Crastiauns,
Dacho che 'l ha fat cun ls paiaunts.
Vsche 's dig eug tschert e da pruo,

Ch'el driza huoz indi taunter nuo
[f. 30b] Grond errur, schgurdin e dabatt,
20Scho uu ngi a uair in quaist fatt.

D'quattar d'eus, chi uingn à despitar,

Da cho ch'nos temp 's soul far.