Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/415


Unna sænchia et bella Histoargia dalls trais Iuvans 395
Sun morts usche subit e ladin,

Lg uair Dieu saia stat a lur fin.

775Guardain da t'scheus humans giüsts,
[f. 25b]  Cho Deis ha cusalua lur büsts
Par sapchüda, chi sun sauns,

O, cho sun eug id a baungs.
Vos Deis ais uair e plain d'agüd,
780Omnipotaint, chi da grazg'e salüd,
Nun 's hai eau dats comondaint,

Chia pür trais uengẽ bütas aint.

Hofmeister.

S. raig da chia wuu tschais,
Schi sun butats aint dick trais.

Nabuccadonosor.

785Eaug uetz pür quatter d'eus giand

Leidamaing intuorn platzigiand.
O, che ma uol quaist manaigar,
Ch'ün d'eaus Dieu para sumlgiar.
Cuntuot m'woelg eaug er ruglar,

790Alg uair Dieu saruir et hundrar.

Huossa clam el cũ auta uusch:

Sydrach e 'ls auters m'spurschai 'ls mauns,

Eau m'legr, wu eschet uifs e sauns.

'n ais led, ch'eug dick am ruoig,
[f. 26a]  Wölg eir tour lg uous fastiz e truoig.
795Gni our a m'wölgiat pardunar,

Ch'eir eaug uölg uos Deis adurar.
Hey, lg uair Dieu da tschyl sai luda,
Chi 's ha sauns e uiws cusalua;
Quel m'fa taunt fick allagrar

800Ch'eug nũ sa bunamaing tschãtschar.

Scena 4. Sydrach.

O Raig, la pusauntza da Dieu es numnæda,

Ch'la uain da partuot rasada,
Cuntuot dailg pasa haiat ruglentscha,
Schi ngis hauair gronda beadẽtscha,
805Stad guo ls songks da persequitar,
Sch'wu ulai lg Raginam hiertar,
Haiat led da cour e magunia

Dad huoss inuia fad la uölgia sia.