Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/414

394 Unna sænchia et bella Histoargia dalls trais Iuvans

Scena 2.Esron Regi.

Gracius Senger eau 's port inbascharia,

740Queus trais sun sainchs a tutta uia,

Lg miraquel ais auiss awiert.
[f. 24b] Aint lg fög splanduran datschiert,
Wos quatter famailgs grands, hundrats
Sun sper lg fuorn morts e matzats.

Nabuccadonosor, Rex.

745La nuwella, ch'tü 'm hast purta,

M'ha zuond fick astramanta;
Guarda, chia lg fat sai uschia,

A may nun m'schnaranta migia.

Esron.

Schi taunt plü eaus er chiantauan,

750Cun psalms lur Deis ludauan
E quai taunt bain mürawlgius,
Ch'eug nun 'l pos raschunar da prus.
Eir taunt floma ngiw our d'fuorn,
Ch'eug nun m'aschkeg prusmar intuorn;
755Da daint chiantauan d'algretzia,

Auuonda nun s'pos dar claretza.

Abimelech Cuslger.

Hundrâ Raig e Senger gracius,
Quaist fat ais zund marawlgius,
[f. 25a] Eaug craig tschert a feda mia,
760Dieu s'uolg far ngir sü la dretta uia.

Nuo eschen ids ad ier par tal,

Dieu nun 'ns uölg scriw'in mal.

Haniel cuslgyr.

Quaista chiausa ais bain da simpisar,

Eaug wles ir sainza plü surstar
765E uair in parsuna lg fat swess,
Schi sai lg uair u cho e stess.
Quai fuos chiausa schtupainta,

Dieu in melg el 'ns turnainta.

Scena Tertia.huossa uain daclara cho lg Raig er ngü fedell.
Nabuccadonosor.

Schi wlain nuo huoss ir in chiamin

770E uair ns swess zund bain ladin.
O pusaunt, mürawlus Deis Diuin,

Cho quaists staun morts par pastring