Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/397


Unna sænchia et bella Histoargia dalls trais Iuvans 377
a saluar intyr lg cumandamaint seis.

135Eir par ch'el ha driza dawent l'Idolatria,
ha plaschü bain a Dieu a tuott uia.
Vnna bella historgia t'stou eaug daclararar

da Daniel prophet, meis chiar frar,
[f. 7b]    Chi es da paugc temp duanta,
140Da cho ch'eug m'hai algurda,

Cur chia Raig Cyrus da Persa pisawa,
Chia Belus seis Deis bler mangawa,
Lg pilgia Daniel our d'errur e misiergia,
Scuwerna lg prears lur chiatiuiergia,
145Dalg qual siant lg Raig ngü parschet
als prers cũ lur bragiada murir faschet,
E Daniel driza Belum our d'pes dauent.
Cumbain chia lg powel nu hauet guagent
Nun lascha darcheug rumangair,
150Lg grand Dragung strangla par lg uair,
Chils d'Babilon par Deis hundrauan,
eir ch'el fuos fick pusaunt lg schmauan.
Quel hauiant fat dschdrür Daniel,
schi s'ha fick gritanta lg powel,
155Ha 'lg prus Danielem fat ligiar,
taunter Ligiuns rabyus fat büttar;
Queus nũ lg han nulgia nuschü,

tras chia Diu lg ha dafendü.
[f. 8a]    Wuo Senger prear, hauai inclytt,
160tras quai hauai wu wuonda dyck;

Ho nun s'uölgiat gritantar,

mo la songchia letscha tadlar.

Actus secundi. Scena secunda.
Asur.

Tschert cun taunt taflar, dig eaug,

m'hasch zuond fat dulair lg cheaug.
165Pastüt ch'tü nu m'uousch trar instrada
da quelle pruo wilgia bragiada,
chi haun tngü bleras bunas ventüras,

schabain haun fat et hundra figüras.

Abdenago.

Waira es, chia lg poewel d'Israel

170s'ha in lg dasiert driza un wdelg,
Quai a Dieu taunt fick dsplaschett,

Et Moise par sdeng las taflas rumpet.