Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/395


Unna sænchia et bella Histoargia dalls trais Iuvans 375

Asar.

55Schi di 'm, tü S. doctur allatra,

in che Soncha scritür uain scumanda,
Ch'ün nun deia figüras far,

eir quellas hundrar ne adurar.

Abdenago.

[f. 5b]    Eau t'uölg daclarar guagent,
60sainza tü m'detasch aur ne argient,

Blears lougs d'las S: scrituras,
inua Dieu scumanda ferm las figüras.
Nun uoul eir ngir a figüra
Cun üngün bilt sardura
65Cuntuot par lg prüm comondamaint.
Ligia dick ilg segunt C[u]mundamaint,
Chi es scrit Exodi ls. 20. et 34. capitel,
Eir Leuitici lg 19. 26. cun tüttel,
Chia Dieu scumand, tü nũ daias far,
70ingüna fgüra, chi s'sapchia mãzunar,
Eir quel hundrar ne seruir nũ deia,
Parch'ün tschilgus fẽr Dieu, ch'el seia,
Quel uengia saimper a chiastigiar
La chiatiwierga d'quel, ch'lg uolge mal.
75Chi fa misercorgia e da pardunamaint
a queus, chi saluan seis cumondamaint.
Eir chia Moses, ls 23, 24. disch bler
Deuter: 7. 12. scriua guõda cler,

Tras ch'las figüras sun a Dieu incũter,
[f. 6a] 80   Schi las deia ün dschtrür e rumper,
Eir guo d'quellas ne aur ne argiẽt pilgiar,

par wlair a seis aigen nuz duwrar.
Taunt plü lyg ün inpa indrett
Cho Deis, Deutr: 17. e uaing sett
85disch, sch'hum u dunna s'laschas chiatar,
chi wles sulay, lgüna, u exercit urar,
Hundrar, s'inclinar u er seruir,
Schi s'des quel cun crappa far murir.
Eir chi ha fgüras zupadas sai schmaldieu
90e tuot lg pöwel des dir: Amen; cumanda Dieu.
S sacerdot nu ryerai ne squasa lg cheug,

Chia la scrittura S. s'daclêr eaug.

Asar.

Par lg uair eau t'ilg stoug ingual dir,
tü m'fasch usche goech da rir;

25*