Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/316

296 Durich Chiampel
Lur spandraschun, traas Christ aquy:

Chia baut ueng'ilg giuwnissem dy.
Eir auters grands auisamaints,

A ns'ha deis fatt brick par badaints.
[f. 1569b] 85Chia nuo nun schbutten taunt seis plaed,
Sch'nuo wlain mütschar da mal è laed:

Chia nuo nun büttn'ad aura quai,
Scoa ls'infidels faun samper, s'uai
In la scrittüra exaimpels blaers
90Da quaeus chi suun la fyn tuots paertzs.
Eus ad inguotta metten tuott,
Deis è seis plaed eir metter suott,
A predgiaduors tzulgar las buccas
Wessn', e las lenguas faar ngyr luccas:
95Chi nun chiastign'ilg maal pucchiad,
Ch'ans poassn alaint star giaschantad:
A lg uaun dalett, a lauarerza
Tngair quy sgundad ün lg muond üna paetza:
Uyd aur, argent, ilg faas danær,
100Rantad lur cour, uyd praad ed ægr.
Par lg qual schbüttn'ilg celestial,
Taunt, ch'eus nun temmen d'faar tuot maal,
Pür ch'lg hagian ilg dalett chiarnal,
Pærdn ilg pagiais celestial.
105In quai chi ls tasch, ais bell chiaryn,
Moa sün lg dawoa faa mala fyn,
Cun eus insemmel in lg iffiern,
Cun coarp ed oarma in etern.
Moa chi fidel staa stawl'e foerm,
110Haa bain dawoa lg maal tzaintza term.
Tngyn chiaussas deis faa brick par nüllga
Parair in tschoel, ch'lg ais sia uoellga,
Par tuott chi uenga palantad,
É lg muond quatraas tuott auisad.
115In la scrittüra haun nuom singaals,

Ch'lg auisan tschaert fatts spetzials.