Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/313


Chiantzuns spirtvalas 293

Dschuneists sturpgius da dyre,
Chi uèngn’in lg ball imprais.
E cresschen a muntune,
Plü choa in auter lœch,
25Aqua cun grand schquadrune,
Buttatsch é flœta suna,
Ilg qual inuyda lg fœch.
[p. 499] Schi s’deß uschè tngair tasse,
Vn hura, duas u taunt,
30In chiaussas chi pagiasse,
Schi ngissné fand grand plaunt,
Cun pitschn’è grand a dyre,
Grand allmantauntza faar,
Quai chi nun s’poa suffryre,
35In chiaussas dad hunure,
Indürnai in lg suttar.

Supearwgia granda cresscha,
Grandyscha tscheart aqua,
Ilg bœn lascuntra dschcresscha,
40Par lg uair uain pauck pissaa,
Lg diawl’haa qua dalette,
A schnarrantar la lgieut,
Guerryn schguardyn dandette
Rutzam ad ell d’effette
45Qua uain urdyd è mieut.

Schkudün uoul metter cuoste,
Da ngyr qua bain pardeart,
Cun blearas soarts d’culuorse,
Pissèr grand metta tscheart,
50Schi dwaint’in laud da Deise,
Nun lg ssaag eug brichia dyr,
Chia lg plæd quai digia seise,
E dritza quai in peise,
Nun dee ingiün mantyr.
55[p. 500] Quai faun noaß Christaunse,
Cun fillgas lur è fillgs,
Schi fuossen drett pagiaunse,
Narrs, oarbs chi huondran bilts,
Nè mæ hawessn’intlètte,
60Quun grand puchiad quai ais,


Amuo dessnai da drette,
Faar giamgias da quell fatte,
Par fick narraischk chi lg ais.
Chiai deß eug pür blear dyre,
65S’guard’ilg dapoartamaint,
Cun saida, wlüd s’uastyre,
Cun auter furnamaint,
Schkoa dyr, Guard’eug suun wnaale,
Vsché staa tuott fittad,
70Wleß Deis chi nun fuoß tale,
Chi nun fuoß cun taunt male,
Ilg muond uschè chiargiad.

Hundraiwel ün uistmainte,
Staa bain sai’fæmn’ud huom,
75Ilg plü bell fætamainte,
Ais tmair noaß Deis cun nuom.
Fillgs è fillgas ustare,
Da quell strafuorden bèlg,
Prudèntscha ls’ammuossare,
80Cun Dèu hunur s’giüdare,
Par lg uaira fuoß blear mélg.
[p. 501] Ilg plü Saingk Christiaune,
Ilg buun Saingk Ioan Battist,
Haa peartz seis cheau traas maun(c)[e],
85Da Raig Herodis trist,
Par lg saut d’üna roatzetta,
Sch’ell bain fuo maal cuntaint,
Wiand ell datt la letta,
A quella pitaunetta,
90Cumplill seis saramaint.

Blear milli huommens d’arma,
Aint in lg desiert muryn,
Parden qua coarp èd oarma,
Intuorn ilg wdèlg salgyn,
95Quu s’piglla bain a coure,
Lg strafuorden giuo büttad,
La pearchia uain a ws’toure,
Deis a chiattar ws’uain oura,

Sch’wuo quai nun bandunad.