Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/308

288 Durich Chiampel

Awaunt sia magestad,
Ch’ell uoellga nuo tuots tzuond dafatt.
Traas sia gratzg’éd eir buntad,
15 Schantar da seis maun drette,
Proa seis saingk muntunette.

Gialgardamaingk giustraine,
Par lg nuom d’la sy’hunur
Eir brick plü lœngk spattaine,
20Ch’ell ais ilg uair Singur,
Quell daar ans uoul ün rick bun sout,
Chi passa argient èd aur fick aut,
Eir peidras pratziusas.
Schbuttain autras murusas.

25Ell uain nuo dafandande,
Cun lg fearm seis bastiun,
Chia nuo nun ns’uènngan tmande
A stair daar a muntun,
Schkoa ls raginams da tuott quaist muond,
30 Chi stouan baut yr tuots a fuond,
Parchiai chi douwran foartza,
Siand lur pütta d’schkoartza.

[p. 482] Ans uœllga Deis müdare,
E ns’daar seis intellet,
35 Traas Christ noaß Sènger chiare,
Ch’ais noaß salüd sulett,
Tzaintz’ell nun ais ingiün cuffoart,
Ch’l’ans haa sulett spandrads d’la moart,
E fearm ans dschkummandade
40 Creatüras nun hundrade.

Tschèl è terr’haa ’ll schkiaffyde,
Eir tuotta quai ch’ais laint,
D’ingiün uain ’ll abaryde
Choa traas seis filg ardaint,
45Ch’l’haa in ls cummandamaints in lg prüm,

Ditt, Auter deiß, nun hag’ingiün,
Eir haa ’ll schmalditt tznond quelle,
Chi huondr’auter choa elle.


Deis nun haa wlgüd creare,
50La Veargina Maria,
Ch’la deß tngyn fatts dritzare,
Moa ch’la fuoß mamma sia,
Mamma da Christ noaß saluadur
Par quai schi l’auda quell’hunur,
55Ch’la poarta la curuna
Sur tuottas fenmas buna.

Eir brick l’haa ’ll inchiargiada,
D’fatschendas autr’altlgur,
Traas gratzgia l’haa ’ll dunada
60[p. 483] Bain quella ditt’hunur.
Dad autr’hunur nun haa ’lla bsœng,
Eir ch’nuo l’aduren, brichia sœng,
L’haweß bain blear da faare
Sch’la steß schkudün tadlare.

65Christ ais ilg üsch sulette,
Chi main’a paradys,
Queaus chi raiwn’aint da tette,
Nun suun brick seis amychs,
Moa uènngen quaeus ad esser peartzs,
70Cun tuott lur aur, raub’è danærs,
Eir lur dalett bain tzuonde
Ch’eaus haun aqui in ’lg muonde.

A Christ hawains giürade,
Suott sia ordinauntza,
75Ch’nuo deian ngyr müdadse,
Dawoa sia tamprauntza,
Aqua tragiain nuo leidamaingk,
Ch’ell uain tzuond buntadaiwelmaingk,
Proa nuo a saimper staare,
80Mæ nun ns’abandunare.

Eug ws’stou impa guidare,
La strada ch’nuo stain traar,
Anguossch’è cruusch purtare,
Cuntradi indürar;
85 Ruuina blear da Snguors mundauns,
D’lur chiapitaun’è d’seis uffaunts,