Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/303


Vn cudesch da Psalms 283
15Sulai é lgünna gran d'hunur,
[p. 314] A Deis cuffessen oura,
Tuott clæras staillas a lg Singur,

Laud preidgian our'éd oura.
Ils tschèls sü suom, u lg ær ch'nuo wsain,
20Las aguas eir chia nuo giudain,
Chi s'raspan in las nüwlas,
Quai lauda tuott ilg nuom da Deis
Siand ch'l'haa tuott creade,
Cun lg sul cummandamaint da seis
25Plæd, traas la sia buntade:
Mantain quai tuott tzuond stawl'é fearm,
Schanta haa ledscha relg'è tearm,
Dawoa lg qual s'stouen s'reidscher.
Cuntschait ilg laud da seis nuom è buol,
30D'las chiaussas eir d'la terra,
Bestgias dragiuns da lg maar chiafuol,
Da ls peschs chia quell aint searra,
Da lg fœch da lg ær, tampeist'è naiw,
Da lg flaad chia l'aura souffla greiw,
35Inu Deis uoul ch'ell nousscha.
Ilg laud da Deis appar'in ls munts,
E sun iminchia muotta,
Früttaiwla boaschk'in tuott chiantuns,
In autra laina tuotta,
40Limargias eir tuott muwel tzuond,
Vermilg', utscheaus par tuott ilg muond,

In ls raigs ta tuott la terra,
[p. 315]  Tuott pouwels é superiuors
E tuott mastraus d'la terra,

45Bragiada giuwn'è uèlg anschuors,
Par ünna tzaintza guerra.
Quai lauda tuott ilg nuom da lg Sngur,
Nun siand chiauß'ingiün'indlgur,
Ch'ell nun manténng'é reidscha.
50Chia lg laud d'seis nuom ais aut sulett,
Chia terr'é tschèl trapassa:
Sü haa dritzad a seis pœwlett,
Fearm plain salüd, chi chiassa
Tuott noaß puchiads. A tuot seiß buns,
55A tuott fidels in tuott chiantuns,

Haa ll laud pardeart. Laud a lg Sènger.