Pagina:Decurtins - Rätoromanische chrestomathie, V.djvu/297


Vn cudesch da Psalms 277
E' quell uoellg eug chi düra.

Chia ls powels deian staar suott tai,
E'queaus chi saluan tai par raig,
35Traas tai denn saimper uyuer.
Quell hierta filg eug t'uoelg dunar,
Ch'eaus saian meiß hertawels.

E'queaus chi t'aschkian cuntrastar,
[p. 37] Nè staun proa tai eir stawels,
40Metsch tü a frack, schk'ün bun pal d'fierr,

In miglas metta tzaintza ierr,
Vaschella d'terra coatta.
Cuntuott wuo raigs tadlad bain quai,
Ws'lasschad intraguidare,
45Ad essr'ubeidis a quell raig,
Seiss plæd bain ad hundrare:
E'tzuond brick autras creatüras,
Chi haun schkoa Deis brick'lur natüras:
Quei fuoß noaß Deis schdangare.
50Seis giuff pillgad sü leidamaingk,
Chia wuo nun lg agrittaintet,
Guardad lg eir oura stüdgiamaingk,
Chia wuo fick nun lg attaintet.
Sy ira leiua baut schk'ün fœch,
55Ne arda brichia schkoa da giœch,

Bead chi s'fyd in elle.
[p. 72] Psalm XVIII. Ebræ. Diligam te Domine fortitudo mea, &c.
S'chiaunta schkoa lg 9. psalm, &c. H. C.

CVMPILGAMAINT. Ell lauda èd ingratzgia Deis da lg agiüdt è uitoargias ch’ell lg haa datt incũtra seis inamychs: èd amuossa in quaunts priguels ls’fidels uèngen suwent, cho deis lgs agiüda oura: Chiai eaus fatschen lhura, è koa eaus sapgian gra à deis.

EVg Sèngèr mia farmetza,

Tai amm dad im meis cour,
Meis bastiun fortetza,
Saluadr'è spandradur.
5Ilg sènger ais meis Deise:
Eug m'lasch sün ell, lg spealm meise,
Ell ais meis schküdt, da meis salüdt
La coarna, è meis chiastèlg tscharnüdt.
Eug in agiüdt clamare,
10Vœlg ilg singur plain d'laud,

E quell mai uoul spandrare,